Wedstrijd reglement

Start
Schiet Tijden
Lid worden
Privacyverklaring
Mededelingen
Wedstrijd reglement
Links
Inloggen Leden

 


 

Beste leden,

Zoals inmiddels bekend  dienen alle schietverenigingen per 1 januari 2015 gecertificeerd te zijn volgens de normeringen vastgesteld door KNSA en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Van belang is dat de schietsport in verenigingsverband dient te worden beoefend en dat door de leden jaarlijks wordt deelgenomen aan wedstrijden.
Deze wedstrijden kunnen zijn AK, DK of NK.
Ook  interne clubwedstrijden komen hiervoor in aanmerking. 
Ook is bepaald dat iedereen verplicht dient deel te nemen met minimaal één wapen.

Uitzondering geldt voor schutters:
A)    Die staan vermeld op de ranking van de KNSA.
B)    Die een interne competitie hebben geschoten bij een andere vereniging. 
        (De schutter dient een ondertekende  verklaring van de betreffende vereniging te overleggen.
        Deze verklaring dient uiterlijk voor het einde van het wedstrijdjaar door de wedstrijdcommisie te zijn ontvangen.)

Voor de leden van onze vereniging zullen we elk jaar de volgende wedstrijden organiseren:
a)       25 meter Kleinkaliber pistool of revolver vrijstaand
b)       25 meter Grootkaliber pistool of revolver vrijstaand
c)       12 meter kleinkaliber geweer staand opgelegd zonder optische richtmiddelen
d)       25 meter kleinkaliber geweer vrijstaand MET optische richtmiddelen
e)       25 meter .30M1 karabijn vrijstaand

 Ad a)    25 meter Kleinkaliber pistool of Revolver
Vrijstaand
2 handen toegestaan
5 wedstrijdbeurten
Per wedstrijdbeurt  4  kaarten (er mag maar 1 kaart tegelijk opgehangen worden)
Per kaart 5 schoten
Geen optische richtmiddelen toegestaan

Ad b) 25 meter Grootkaliber pistool of Revolver
Vrijstaand
2 handen toegestaan
5 wedstrijdbeurten
Per wedstrijdbeurt  4  kaarten (er mag maar 1 kaart tegelijk opgehangen worden)
Per kaart 5 schoten
Geen optische richtmiddelen toegestaan

Ad c) 12 meter kleinkaliber geweer
Staand Opgelegd
5 wedstrijdbeurten
Per wedstrijdbeurt  4  kaarten (er mogen 2 kaarten tegelijk opgehangen worden)
Per kaart 5 schoten
Geen optische richtmiddelen toegestaan

AD d) 25 meter kleinkaliber geweer MET optische richtmiddelen
Vrijstaand
5 wedstrijdbeurten
Per wedstrijdbeurt  4  kaarten (er mogen 2 kaarten tegelijk opgehangen worden)
Per kaart 5 schoten
WEL optische richtmiddelen toegestaan 

Ad e) 25 meter .30M1 karabijn
Vrijstaand
5 wedstrijdbeurten
Per wedstrijdbeurt  4  kaarten (er mag maar 1 kaart tegelijk opgehangen worden)
Per kaart 5 schoten
Geen optische richtmiddelen toegestaan

De wedstrijden worden gehouden uitsluitend onder toezicht van een aangewezen Verenigings Veiligheids Functionaris.  

Leden die niet in het bezit zijn van een wapen dat  toegestaan is  voor de wedstrijden kunnen een verenigingswapen reserveren bij de bestuurder belast met de bewaring van de verenigingswapens.
U dient zelf voor de bijbehorende munitie zorg te dragen danwel aan te kopen via Dad’s Army.

De wedstrijdschutter meldt zich tijdig bij de aanwezige Verenigings Veiligheids Functionaris en vult het wedstrijdformulier/register  in, waarna de wedstrijdkaarten worden gecontroleerd.  
Na de wedstrijd worden de wedstrijdkaarten ingeleverd bij de betreffende Verenigings Veiligheids Functionaris.
De Verenigings Veiligheids Functionaris tekent het schietregister af met daarbij een stempel  “ Deelname Wedstrijd Dad’s Army”
Het bestuur zal de benodigde wedstrijdkaarten uitreiken op de ALV.

De wedstrijdcommissie houdt de resultaten bij, en het bestuur zal regelmatig worden geïnformeerd.
In de jaarvergadering (ALV) zullen de eindresultaten bekendgemaakt worden.
Indien een lid meerdere wedstrijden (wapens) wilt schieten dan kan hij/zij dat aangeven.
De eerste wedstrijd is gratis (immers verplicht) voor meerdere wedstrijden dient een bijdrage van EUR 5,-- per extra wedstrijd te worden betaald.
De wedstrijden dienen vóór 1 december geschoten en ingeleverd te zijn i.v.m. de telling.
Kaarten die na 1 december worden ingeleverd, tellen niet meer mee voor de uitslag.

 

M.vr.gr.
Het Bestuur.


Vorige Start Volgende